Workshop – Een inspirerende & duurzame
2 daagse retraite voor leidinggevenden

Workshop – Een inspirerende & duurzame 2 daagse retraite voor leidinggevenden

Ook toe aan een inspirerende reflectie na deze online periode? Ontmoet een klein groepje van ervaringsgenoten op het prachtige landgoed de Hoorneboeg aan de Bussumse Hei. Onder professionele begeleiding en coaching vindt reflectie, ontmoeting en uitwisseling plaats.

Wat heeft de Covid periode je aan inzicht maar ook vraagstukken en dillemma’s gebracht? Wat wil je behouden, wat graag achter je laten?

Toelichting:

Aan de hand van de COVID periode word je op inspirerende wijze uitgedaagd te reflecteren op je kwaliteiten en uitdagingen waardoor een hernieuwd handelingsperspectief ontstaat. Je beschikt op de Hoorneboeg overdag over een je eigen inspirerende ruimte in de natuur. (bijv Pipo wagen) Bij aanvang, tussentijds en aan het einde vindt uitwisseling tussen de deelnemers plaats.

Veiligheid en vertrouwelijkheid wordt bij aanvang en slot van elk gesprek gewaarborgd.

Tijdens het programma gebruiken we de prachtige omgeving van de Hoorneboeg. Persoonlijke coaching maakt onderdeel uit van het programma.
Uiteraard worden de Covid-richtlijnen in acht genomen.

Resultaten

  • Vergroten inzicht in eigen kwaliteiten, valkuilen;
  • Vergroten handelingsperspectief om met minder inspanning meer impact te genereren;
  • Eigen kracht en ruimte ervaren.

The Green Birds gebruik te maken van de management drive testen. Zowel een team als individueel profiel geeft blijvend begrip voor en inzicht in elkaars handelen.

Management Drives

Doelgroep:

Management, leidinggevenden, zelfstandigen

Groepsgrootte:

Doorgang bij minimaal 4 personen, Maximaal 6 personen

Duur:

2 dagen, 8 en 9 september 2022

Kosten:

€1500,pp all, in. (overnachting, eten , drinken) exclusief BTW

Stoelen buiten in kring

Bewustwording is de eerste stap naar verdere ontwikkeling….

Karen Hauber e.a.

Walk as you are kissing the Earth with your feet

Thick Nhat Hanh

Mindfulness helps you to come home to the present. And every time you go there and recognise the condition of happiness, happiness will come.

Thick Nhat Hanh

Dezelfde begrippen gebruiken betekent niet dat je elkaar begrijpt

Karen Hauber e.a.

Ken u zelve voordat u de ander probeert te kennen

Karen Hauber e.a.